Netflix ปล่อยให้ผู้ใช้งานสามารถดูหนังและซีรีส์ฟรี

เมื่อการแข่งขันกันในอุตสาหกรรมสตรีมมิงที่มีมากขึ้น Netflix จึงได้ทำการเปิดให้ผู้ใช้งานได้ดู ภาพยนตร์และซีรีส์ฟรี แต่ว่าจะได้ดูเพียงเรื่องและบางตอนท่านั้น แม้ผู้ที่ไม่เคยมีบัญชีก็สามารถใช้งานได้ ตอนนี้..